Instruments a pizzico

GHITARA (classica, electrica, ghitara da bass)


La ghitara ei  schibein in instrument da melodia sco era in instrument da harmonia. Per quei motiv ei la ghitara fetg adattada per igl accumignament da canzuns.

Nus differenziein denter la ghitara classica, electrica e la ghitara da bass. Quel che preferescha ils tuns fins e caulds, lez elegia la ghitara acustica senza rinforzament. Per pop, rock e Jazz ei la ghitara electrica ideala. Tgi che preferescha ils tuns bass, lez elegia la ghitara da bass.

Stils da musica: baroc, classica, folclora, jazz, rock, pop

Pusseivladads: Instrument da solo, ensembles, bands

Nossa purschida: Instrucziun singula, instrucziun en gruppa, instrucziun d’ensemble, band

 

Video ghitara

Video ghitara electrica

Video ghitara bass

Persunas d'instrucziun